Kötődési mintázataink: a biztonságos kötődés

Felnőttkori kötődési mintázatainkat a családi kapcsolatainkban tapasztalt kötődés határozza meg. Kivonatolt cikkünkben Lukács Liza Hogyan szeretsz? című kiváló könyvét vettük alapul, mely részletesen leírja a kötődési mintázatok gyermekkori kialakulását, majd párkapcsolati és szülőként tapasztalható megjelenését, fejlődését.

“A hazai lakosság életminőségét és lelkiállapotát felmérő átfogó vizsgálat (Hungarostudy 2013) szerint a magyar felnőttek 31,4 % biztonságosan kötődik…” (Lukács 23)

Biztonságos kötődés

A gondozó reakciója a gyermekre:

 • Ráhangolódik a gyermekre
 • Jelen van
 • Biztonságos a gyermek számára
 • Összehangolódik a gyermek érzelmi állapotával
 • Ha valami sérül a kapcsolódásban, a gondozó képes korrigálni
 • Képes aktívan hallgatni
 • Komfortos számára a kapcsolódás és a gyermek autonóm törekvése is
 • A gyermeket helyesen, a szituációnak megfelelően tükrözi vissza
 • Következetes érzelmi válaszreakciót ad
 • Védelmező

A biztonságosan kötődő egyén viselkedése:

 • • Énképe pozitív, és másokra is így tekint
  • Ráhangolódik a környezetére
  • Biztonságban érzi magát
  • Jelen van, nyitott
  • Képes egyedül és társaságban is lenni
  • Fontos számára a kapcsolódás, de nincs “szüksége” másra
  • Nem fél attól, hogy elhagyják, elutasítják
  • Nyomasztó számára, ha valaki önfeláldozó módon kapcsolódik hozzá vagy piedesztálra állítja
  • Játékos, spontán
  • Új helyzetekhez jól alkalmazkodik
  • Kifejezi a szükségleteit
  • Tekintetében elfogadás van
  • Ha a kapcsolódás sérül, képes a javítására
  • Stressz-szintje alacsony, könnyen megnyugtatja magát
  • Egyensúlyban tartja a kapcsolatok, az öngondoskodás és a teljesítmény (munka) hármasát
  • Egyenrangú kapcsolatokat keres
  • Képes elköteleződni
  • Képes az önreflexióra
  • Korai kötődési élményeit képes átdolgozni

A biztonságosan kötődő egyén kapcsolatban:

 • • Pozitív társas kapcsolatot alakít ki
  • Szerelmi kapcsolatait boldognak, bizalommal telinek írja le
  • Kapcsolatai hosszabb ideig tartanak
  • Vágyik a kötődésre, de tud egyedül lenni
  • Kölcsönösség, együttműködés jellemzi
  • Az intimitás napi szinten jelen van az életében

A biztonságosan kötődő ember szülőként: 

 • • Könnyen ráhangolódik a gyermekre
  • A gyermek életkorának és szükségleteinek megfelelő mértékben és formában nyújt támaszt
  • A gyermekre önálló, érző, önálló képességekkel, tulajdonságokkal rendelkező, tiszteletet érdemlő félként tekint
  • Együttműködésre törekszik
  • Egészséges határokat tart

A biztonságosan kötődő ember narratív stílusa:

 • • Könnyen követhető
  • Koherens
  • Életteli
  • Érzelmileg árnyalt
  • Hiteles

Felhasznált irodalom

Dr. Diane Poole-Heller (2021 Trauma Solutions), https://dianepooleheller.com/attachment-styles/; Lukács Liza (2020): Hogyan szeretsz? Kötődési sebeink gyógyítása. Kulcslyuk Kiadó, Budapest

Párkapcsolati témában írt cikkeinket ITT olvashatja

Amennyiben kérdése van, illetve segítségre van szüksége, keressen minket bizalommal! A bejegyzést létrehozta: Kálmán Mónika

_____________________________________________________________________________