A családfelállítás megalkotójának története: Bert Hellinger

Bert Hellinger (szül. 1925. december 16.) keresztségben az Anton nevet kapta, később maga vette fel a Suit Bert nevet (Szent Suitbert után 637–713, aki a frizek apostola, vándorpüspök volt). Hellinger filozófiát, teológiát és pedagógiát tanult. Tanulmányai után 16 éven át egy katolikus misszionárius rend, a Kongregation der Missionare von Mariannhill tagjaként Dél-Afrikában dolgozott zulu törzsekkel. Itt figyelte meg, hogy a természeti népeknél milyen nagy jelentősége és gyógyító ereje van az ősök tiszteletének. /Dokumentum film a zulu törzs rituáléiról és tradícióiról/

Hellinger Európába való visszatérése után pszichoanalitikus lett, majd a csoportdinamika, a Janov-féle primérterápia, a tranzakció-analízis (http://integrativterapiaster.hu/csaladallitas-cikksorozat-1/)  és a különböző hipnoterápiás eljárások tanulmányozása után kialakította a saját munkamódszerét, a mára már világszerte ismertté vált család(fel)állítást (Familienaufstellung). A módszert számos területen alkalmazzák, például a pszichoterápiában, a pszichoszomatikus orvoslásban, az életvezetési és nevelési tanácsadásban, a tágabb értelemben vett lelki gondozásban és coachingban.

 

A családfelállítás munkamódszere és szemlélete

 

“Ha a homokórában a szemek elkopnak, akkor talán az örökkévalóság marad az üvegben?” -Ancsel Éva-

A családfelállítás munkamódszere és szemlélete fenomenologikus, alapjait Edmund Husserl (1859-1938) német filozófus 1901-ben írt a Fenomenológiai és ismeretelméleti vizsgálódások c. művében lefektetett filozófiai alaptétel adja. Husserl tanait Martin Heidegger (1889-1976) egzisztencialista filozófus viszi tovább, akinek művei nagy hatást gyakorolnak Bert Hellinger munkásságára és életszemléletére.

A fenomenológia a tudat élményeinek vizsgálata, ahol a logika csak a tudat működése során felmerülő ítéletek ideális tartalmát vizsgálja, a pszichológia ezzel szemben csupán ezen ítéletaktusok pszichofizikai lezajlását.

A husserli fenomenológia kiindulópontja az a feltevés, hogy a tudat élményei vizsgálhatóak a mesterséges elválasztást megelőzően is. Létezik a vizsgálat tárgyát észlelve egy olyan élmény, amely mentes az ítéletektől, a morális, erkölcsi kategóriáktól, ez a tiszta primer észlelés. A fenomenológiai redukció  különböző útjainak kidolgozásában közös motívum a természetes beállítódás éles megkülönböztetése a fenomenológiai beállítódástól. A természetes beállítódás talaján nem kérdőjelezzük meg a megismerésre és a létezésre vonatkozó meggyőződéseinket, a fenomenológiai beállítódás azonban ezeket mind felfüggeszti. Hellinger szerint „a családállítás alkalmazott fenomenológia”.

A családállítás története az Egyesült Államokban

Bert Hellinger a családállítás módszerével először az Egyesült Államokban találkozott. Később – a nyolcvanas évek elején, a Lindauban megrendezett Pszichoterápiás Hetek alkalmával – Thea Schönfelder (1925-2010) csoportjában szerepvállalóként/segítőként volt része abban a meghatározó jelentőségű élményben, amelynek hatására a módszert alkalmazni kezdte. Az állítások kezdeti tapasztalatait 1988 és 1993 között tartott előadásaiban fogalmazta meg és tette ismertté nagyobb közönség előtt. Eleinte nem írt a módszerről, mondván, hogy minden egyedi és megismételhetetlen, valamint a módszert sem védte le, tanítványai azonban sorra publikáltak esetleírásokat.

A Hellinger pszichoterapeutákból álló munkacsoportja által megfogalmazottak érvényesnek bizonyulnak családi egységekre, random vagy tudatosan alkotott csoportokra, szervezetekre, ide értve a vállalati közösségeket és egyéb rendszereket, akár nemzeti /ÖN-TÉR-KÉP c. dokumentumfilm ismertető a magyar nemzetállításról, beszélgetés az alkotókkal:https:/https://www.youtube.com/watch?v=08amC58vySU / és globális szinten is.

A családállítás története Németországban

A módszerrel kapcsolatos kutatások az 1990-es évek végén kezdődtek el, főleg Németországban. A kutatások tárgyát illetően két fő irány figyelhető meg: az egyikben arra keresnek választ, hogy mennyire megbízható a családállítás alapját képező képviseleti érzékelés. Képviseleti érzékelésnek nevezzük azt a jelenséget, amikor valaki képes testi érzetben, mozgásban és bizonyos érzelmi beállítódásban is megjeleníteni valaki jelen nem lévő, általa ismeretlen személyt anélkül, hogy elhangzanának az adott személyről érdemi információk. Schlötter 250 kísérleti érzékelést vizsgáló tanulmánya szerint a képviseleti érzékelés nem a véletlen terméke, hanem megbízható jelenség még akkor is, ha egyelőre nem tisztázott a mibenléte (Schlötter, 2004). A módszer pontos működésével kapcsolatban pillanatnyilag még csak feltételezések vannak. Tárgyalják a tükörneuronok, illetve a Rupert Sheldrake által vizsgált morfogenetikus mezők lehetséges szerepét (Ruppert, 2006; Galarza, 2006). A kutatások másik vonulata a módszer hatékonyságát vizsgálja. Magyarországon szintén végeztek hasonló kutatást, melynek eredményét 2010-ben, a Magyar Pszichológiai Szemlében (2011, 66. 2. 269-298.) publikálták. /Rupert Sheldrake angol nyelvű előadása a témában itt hallgatható meghttps://www.youtube.com/watch?v=1TerTgDEgUE/

Mi a családállítás?

A Bert Hellinger féle családfelállítás során arra keressük a választ, hogy az a baj, tünet, betegség, elakadás, amivel az egyén vagy szervezet állításra jelentkezik, a kliens sajátja-e, azaz magyarázható-e élete külső és belső történéseivel, vagy egy családtagjához/a szervezet egy tagjához fűződő kötés, sors-azonosulás eredményezi-e. A családállítás elsősorban csoportban végzett egyéni diagnosztikus, rendszerszemléletű, integratív módszer, mely nem helyettesíti a pszichoterápiát, de diagnosztikus természetéből adódóan kiegészítheti azt.

Mint minden rendszer, a családállítás/szervezetállítás is saját működési mechanizmussal rendelkezik.  Hellinger megfigyelései szerint a családi lélekben, illetve mezőben szigorú törvények uralkodnak, melyek sérülése generációkon keresztül negatív hatást fejthet ki a család tagjaira (Hellinger, 1994, 1995).

Annak érdekében, hogy valóban megérthessünk az egyént, teljes egészében kell látnunk őt a szükségleteivel, tartozásaival, kötelezettségeivel és felelősségteljes viselkedésével több generáción keresztül a családi mezőben. Egy családi rendszerben, ahol a szerepek megváltoztathatatlanok, és kölcsönösen egymástól függnek, a számlák rendezése  elakadhat, és ezért a sorsszerűségek ismétlődnek vagy későbbre halasztódnak. Egy személy nem érezheti jobban magát, és nem tudja megoldani a problémáját mindaddig, amíg nem számíthat egy igazságos rendre, megbízható, interperszonális kapcsolatokra –vagy perspektíva–váltásra élethelyzetére és szerepeire vonatkozóan.

Családállítás témában itt talál további cikkeket: http://integrativterapiaster.hu/hellinger-fele-csaladallitas/; 

Amennyiben segítségre van szüksége vagy családállításra jelentkezne, keressen bizalommal! http://integrativterapiaster.hu/kapcsolat/

Tisztelettel: Kálmán Mónika