Mi a pszichodráma

A pszichodráma, mely hatásmechanizmusát a belső lelki tartalmak, élmények és konfliktusok megjelenítésén keresztül fejti ki, széles körben alkalmazható módszer. Hasznos az önismeret fejlesztésében, a szervezetfejlesztésben, a közösségformálásban, a konfliktuskezelési képesség vagy személyes hatékonyság fejlesztése során, és jó kiegészítő módszer az oktatásban is.

A drámára  – azt hiszem – azért van lehetőségünk, mert aligha tudhatnánk önmagunkról, aligha lennénk tudattal rendelkező én-ek, ha nem volnánk képesek önmagunkhoz harmadik személyben is viszonyulni, mintegy „kívülről nézni magunkat”, önmagunkon „kívül kerülni” („magunkon kívül lenni”), miközben erről a viszonyról – én viszonyulok önmagamhoz az ő szemszögéből – is tudunk: képesek vagyunk egyszerre „látni önmagunkat”, megfigyelni az (ő-)én-t és az (én-)ő-t. Ilyen értelemben csak akkor van én, ha ő/az, és az ő megszólításaként – mintegy első lépésként, hogy az ő-ből/az-ból (ismét) én legyen – te is van. Az én-hasadás magja – úgy tűnik – adott az öntudatra ébredésben”. -Kállay Géza- 

A pszichodráma eredetileg Jacob Levi Moreno által, a század első felében kidolgozott akció-, cselekvésközpontú, tüneti- és feltáró jellegű csoport-pszichoterápiás módszer, melyet Mérei Ferenc honosított meg Magyarországon az 1970-es évek elején.

Moreno a módszer kidolgozása során az aktív, cselekvő, spontán önkifejezés felszabadítására törekedett, miközben elsősorban nem az egyént, hanem az egyénekből összetevődött csoportot helyezte a figyelem és a pszichoterápia középpontjába. Moreno elméleti rendszere három nagy ismeretanyagból áll: a szociometria, a csoport-pszichoterápia és a szociodráma, illetve pszichodráma területeiből, mely utóbbi alapgondolata, hogy az emberi spontaneitás és kreativitás a cselekvésbe ágyazódva érvényesül, s az egyén a cselekvésbe ágyazott helyzetet képes tudatosítani. A pszichodráma módszere kognitív és emocionális szinten tudatosít, testi-fizikai szintű átéléssel, és teszi ezek által lehetővé a verbális és preverbális szintekkel történő egyidejű terápiás munkát.

A pszichodráma alkalmazási területei rendkívül szerteágazóak, hiszen nemcsak eszköz arra, hogy megfelelő terápiás folyamatokkal segítsünk, hanem hatékonyan alkalmazható az önismeret fejlesztésében, a szervezetfejlesztésben, közösségformálásban, valamint jól használható az oktatásban és tematikusan alakított műhelymunkában is.

 
Pszichodráma önismereti csoportok
 

Az önismereti pszichodráma csoportot azoknak ajánljuk, akik személyes élethelyzetükben szeretnének tisztábban látni. A résztvevőket saját élményen keresztül, játszva és játékosan segíti abban, hogy könnyebben megtalálják a helyüket a világban és a problémáikat cselekvő módon, átélés útján dolgozzák át.

Az önismereti pszichodráma segítséget nyújthat:

 • kapcsolataink minőségének javításában
 • kommunikációs- és konfliktuskezelési nehézségeink csökkentésében
 • vágyaink, céljaink megértésében és elérésében
 • mások jobb megértésében, érzéseink megfogalmazásában, igényeink képviseletében
 • személyes nehézségeink kapcsolati forrásának feltárásában
 • családunk jobb megértésében
 • kreativitásunk, spontaneitásunk feljesztésében
 • problémánk forrásának feltárásában és problémánk kreatív, sokszintű megoldásában

 

 Pszichodráma és önismeret a szervezetfejlesztésben

 

A dráma technikái az élet legalapvetőbb elemeire épülnek. Mióta világ a világ, az emberek belehelyezkednek mások szerepébe, tükröt tartanak embertársuknak vagy azonosulnak velük. A pszichodrámában használt technikák –pl. szerepcsere, tükrözés, azonosulás – emberi kapcsolataink mintájára születtek, és segítéségükkel átélhetjük, megérthetjük és újrakeretezhetjük a problémás tartalmakat. Más szóval mindenki pszichodramatista és mindenki használja a pszichodráma technikáit, így egy csoport, egy szervezet életének leképezésére, rejtett és sejtett dinamikáiának feltárására és tudatosítására is kiváló eszközt biztosítanak.

 • növeli a spontaneitást és a kreativitást
 • fokozza a csoportfolyamatok megértését
 • megértjük, hogyan látnak minket mások
 • segíti a konfliktusok hatékony megoldását
 • segíti az indulatok forrásának konstruktív tisztázását
 • növeli a személyes és csoport-erőforrásokat
 • hatékonyabb problémamegoldást eredményez
 • segíti a veszteségek, nehézségek átélését és feldolgozását krízis helyzetben

Nem létezik olyan emberi téma, amelyet ne lehetne megjeleníteni és átdolgozni a pszichodráma módszerével. A dráma módszertanát hatékonyan alkalmazhatjuk egyéni, páros és csoportos folyamatokban.

A pszichodrámát integratív módon használjuk tematikus csoportjaikban. Erről további információt itt találhat: http://integrativterapiaster.hu/apa-anya-en/; Szolgáltatásaink csoportoknakhttp://integrativterapiaster.hu/csoportoknak/

További szolgáltatásaink vállakozásoknak: http://integrativterapiaster.hu/vallalkozo-szervezeteknek/

Forduljon hozzánk bizalommal!