Pszichodráma játék

A drámajáték, vagy pszichodráma játék – mely hatásmechanizmusát a belső lelki tartalmak, élmények és konfliktusok megjelenítésén, átélésén és tudatosításán keresztül fejti ki – felhasználási területét tekintve rendkívül széles spektrumot jár be:

• alkalmazható az önismeret fejlesztésében
• szervezetfejlesztésben
• közösségformálásban
• konfliktuskezelés fejlesztésében
• személyes hatékonyság növelésére
• oktatásban, képzésben
• terápiában

A pszichodráma eredetileg Jacob Levi Moreno által, a század első felében kidolgozott akcióelvű, cselekvésközpontú, tüneti- és feltáró jellegű csoport-pszichoterápiás módszer, melyet Mérei Ferenc honosított meg Magyarországon, az 1970-es évek elején.

Moreno a módszer kidolgozása során az aktív, cselekvő, spontán önkifejezés felszabadítására törekedett, miközben elsősorban nem az egyént, hanem az egyénekből összetevődött csoportot helyezte a figyelem és a pszichoterápia középpontjába.

“…csak akkor van én, ha ő/az, és az ő megszólításaként – mintegy első lépésként, hogy az ő-ből/az-ból (ismét) én legyen – te is van. Az én-hasadás magja – úgy tűnik – adott az öntudatra ébredésben”

 

Kállay Géza

Írjon nekünk, segítünk!

Írjon nekünk!

integrativ.itt@gmail.com

Levelezési címünk

Budapest, 1093, Lónyay utca 43.