Egyéni tanácsadás, -konzultáció, -terápia

Az egyéni tanácsadás rendszeres, 60 vagy 90 perces ülések formájában, nem klinikai környezetben történő, egyénre és problémakörre szabott folyamat, melynek részeként a fókusz az egyén már ismert vagy rejtett erőforrásait, készségeit és képességeit mozgósítja a cél és a rugalmas változás érdekében.
A találkozók lényeges eleme a megoldásközpontú, vezetett segítő beszélgetés, kiegészítve kognitív és viselkedésterápiás eszközökkel, sématerápiás eszközökkel, stresszcsökkentő gyakorlatokkal és célorientált feladatokkal.
A fenti módszerek integratív alkalmazása lehetőséget nyújt egy adott élethelyzet, kihívás, elakadás több szempontú vizsgálatához, megértéséhez és megváltoztatásához.

Az egyéni tanácsadást és konzultációt arra szakosodott szakember végzi, míg a pszichoterápiát klinikai szakpszichológus vezeti.

“Mikor valaki nem értékeli magát, annak van előtörténete. Mégpedig az, hogy valakit valamikor, amikor szüksége lett volna rá, nem értékeltek. Ezért a segítő kapcsolatban, ahogyan értékelünk, megbecsülünk és tisztelünk egy másik embert, lehetőséget biztosítunk arra, hogy ő olyan tapasztalatok birtokába jusson, amely tapasztalatok kevésbé vagy hiányosan állnak rendelkezésére, s ezekből a tapasztalatokból kiindulva ő maga dönthet úgy, hogy elkezd másképpen tekinteni saját magára, például tudatosan úgy dönt, hogy abbahagyja önmaga bántalmazását.”

 

Pál Ferenc

Az egyéni tanácsadás eredményeként elvárható

N
Átkeretezhetőek múltbeli negatív tapasztalataink és erőforrássá válhatnak
N
Uralhatóvá válnak cselekedeteink mozgatórugói
N
Az egyén önmagával kapcsolatos új tapasztalatokra és így viselkedésmódokra tesz szert
N
Az egyén figyelme a jelen és a jövő felé fordul; képessé válhat a cél- és sikerorientált jövőkép kialakítására, valamint új döntései születnek
N
Növekszik az önértékelés, az önbecsülés és az önelfogadás
N
Az egyén új énképet és ezáltal szilárdabb, pozitívabb életszemléletet alakít ki, mellyel az életben adódó nehézségek könnyebben feldolgozhatóvá válnak
N
Az egyén tapasztalatait tudatába integrálja, a korábban elhárított tapasztalatait elfogadja, ami reális látásmódhoz vezet
N
A mentális egészség javul
N
Az egyén szilárdabb értékrendre tesz szert, elfogadóbb és nyitottabb lesz
N
A megváltozott életszemlélet jótékonyan hat az egyén környezetére is: szorosabb emberi kapcsolatok formálódnak
N
A jutalom egy egészségesebb, harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb élet

Írjon nekünk, segítünk!

Írjon nekünk!

integrativ.itt@gmail.com

Levelezési címünk

Budapest, 1093, Lónyay utca 43.