Az NLP mozaikszó lényege

neuro: az idegrendszerre utal, az öt érzékszervünk agyunkkal kapcsolódó idegpályáira, amelyek közreműködésével látunk, hallunk, ízlelünk és szagokat, illatokat vagy tapintást érzékelünk. Az egészséges agy neuronjai plasztikusak, képlékenyek, azaz az új tapasztalatok, gyakorlatok segítségével új idegpályák épülnek ki, melynek köszönhetően régi tapasztalati mintáinkat átírhatjuk. Az idegtudomány ezt a jelenséget nevezi neuroplaszticitásnak, mely szerint az egészséges agy minden egyes tevékenysége során megváltoztatja önnön szerkezetét, és folyamatosan tökéletesíti áramköreit, hogy az adott feladatokat hatékonyabban tudja ellátni. A plasztikusság gyermekkorban a legerősebb, – ez magyarázza a gyermekek gyors tanulási képességeit –, ám fontos kiemelnünk, hogy ez agyunk egész életünkön át tartó alapvető és lényeges tulajdonsága!

lingvisztikus: (eredete: lingua, mely a verbális nyelvhasználatra utal (kommunikációnk 7-10%-a), vagyis arra, ahogyan az egyén által használt szavak és kifejezések tükrözik személyes belső gondolatvilágát; ugyanakkor a „néma”, nonverbális mintákra is utal (kommunikációnk 90-93%-a), tehát a metakommunikációra, melyet testtartásunk, gesztusaink és szokásaink árulnak el. “Az ember számára lehetetlen nem kommunikálni”, tartja Paul Watzlawik amerikai kommunikációelméleti filozófus, pszichológus, polihisztor.

programozás: az informatikából kölcsönzött szó; viselkedési programjainkra, azaz magatartás-mintáinkra és kitűzött céljainkra utal, melyek szerint gondolataink, érzéseink, cselekedeteink és szokásaink átalakíthatóak mentális szoftverünk, programjaink fejlesztésével. Az emberi lény az egyetlen szuperszámítógép, amelyhez nem mellékelnek használati utasítást, az NLP azonban mint szoftver-kézikönyv segíti a kívánt változást mentális programjaink megfelelő átírásával.

Metaoptika

Nagyon figyelj, mert a világot

teszed is azzá, aminek látod. –Fodor Ákos-

Az NLP módszer lényege

 • Integratív, tehát számos eszközt ötvöző, kognitív technika (a kognitív funkciók olyan megismerési és gondolkodási tevékenységek, mint az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a számolás, a nyelvhasználat vagy egyéb magasabb rendű gondolkodási feladatok, pl. tanulás, döntés, tervezés, problémamegoldás, önismeret stb.)
 • Gyakorlatias és rendszer-szemléletű módszertan
 • Jövő-, cél- és sikerorientált
 • Megoldásorientált: azt vizsgálja és modellezi, hogy mit, mikor, hol, hogyan szükséges kivitelezni a cél elérésének érdekében
 • Szembesít a viselkedésbeli gyökérokokkal, segít feltárni a gátló gondolkodási hiedelmeket, -sémákat
 • Pozitív megközelítést, gondolati átkeretezést kínál: tagadó állítások helyett a fókusz az elérni kívánt célra összpontosul
 • Egyszerű, elegáns, kreatívan bővülő eszköztárral rendelkezik, mely nemzetközi szakmai együttműködés eredménye
 • Könnyen, természetesen és élvezetesen gyakorolható: a változás játékká, felfedezéssé válik
 • Személyes céljainkra szabható
 • Kitágítja megoldási lehetőségeinket, új perspektívát kínál
 • Fejleszti a spontaneitást, a kreativitást és az önismeretet

Az NLP módszer pozitív hatásai

 • javul az énképünk és kedélyállapotunk
 • gyors javulást ér el a stressz- és a szorongás csökkentésében
 • oldja az autoriter személyekkel szembeni szorongást
 • kezeli a teljesítményszorongást és az ebből fakadó kudarcélményt
 • segíti a hatékony konfliktuskezelést
 • jól alkalmazható allergia és fóbia kezelésében
 • fejleszti a társas helyzetekben szükséges szociális képességeket
 • javítja az emberi kapcsolatokat
 • segíti a veszteség- és gyászfeldolgozást
 • segít átkeretezni a múlt negatív élményeit, tapasztalásait
 • korrigálja, átkeretezi a nem kívánt szokásokat
 • segíti a pszichés megküzdést
 • javítja a belső motivációt
 • átalakítja a fejlődést gátló hiedelmeket
 • átkeretezi a szégyen- és bűntudatérzést
 • segíti az új, kívánt viselkedési minták kialakítását
 • segíti az aktuális probléma-megoldást új gondolati modellek kialakításával

Az NLP eszközökben gazdag módszertana segít céljaink elérésében és használható konkrét és általános problémák megoldására és átkeretezésére. Az NLP nem pszichoterápiás módszer, azonban illeszkedik az egyéni- és a csoportterápiás munkához is. 

Tematikus csoportjaink, ahol integráljuk az NLP-t: http://integrativterapiaster.hu/tematikus-csoportok/

Keressen bizalommal! Kapcsolatfelvétel: http://integrativterapiaster.hu/kapcsolat/

Tisztelettel: Kálmán Mónika