Rólam

Kálmán Mónika

Kálmán Mónika

EFT család- és párkonzulens, családi- és párkapcsolati mediátor, CBT és MBSR gyakorlatvezető, Bodywork csoportvezető-jelölt

Segítőként és emberként mélyen hiszek a bennünk rejlő humánus értékekben, az önismeret fejleszthetőségében és abban, hogy a segítő empatikus elfogadása és szakmai hozzáértése teret enged az egyén, a család vagy pár biztonságos változásának. Ezek az alapelvek kísérnek az életemben, valamint a hivatásomban, és bízom abban, hogy mások hasznára, szolgálatára lehetek.

Az emberre és kihívásainak természetére az egész transzgenerációs kapcsolati rendszerén keresztül, holisztikusan tekintek, ezért önismereti munkám és folyamatos továbbképzésem során feladatomnak tartom az embert támogató eszközök, módszertanok minél alaposabb megismerését és integratív alkalmazását az egyént körülvevő családi-, párkapcsolati és egyéb rendszerekhez leginkább illeszkedő segítségnyújtás érdekében.

Munkám és életem szerves részét képezik a Mindfulness-alapú komplex stresszkezelő módszerek; az átélésen és tudatosításon alapuló csoportmódszerek, mint a pszichodráma, valamint a mozgás- és táncterápiás Bodywork; illetve az enyhén módosult tudatállapottal dolgozó szimbólumdráma és neuro-lingvisztikus programozás is. Az életen át tartó tanulás híveként konzulens-képzésemet a Glasgow Caledonian Egyetem Konzulensképző Intézetében, valamint a párterápiás kutatásban és gyakorlatban élenjáró érzelem fókuszú család- és párterápiás módszer (EFT) elsajátításával  kezdtem. Ezzel egy időben a Wesley János Főiskola család- és párterápiás alapképzésén, majd a Magyar Családterápiás Egyesület és az ISST (Nemzetközi Sématerápiás Intézet) sématerápiás továbbképzésein vettem részt. Lényeges állomásnak tartom továbbá a Virginia Satir-féle változásmodell megismerését, hiszen többek között Virginia Satir családterapeuta humanisztikus szemlélete és emberszeretete ösztönzi szakmai és emberi hozzáállásomat.

Munkámat nem klinikai környezetben, rendszeres szupervízió mellett végzem. Ismerkedjen meg Munkatársaimmal és az általunk kínált változást segítő lehetőségekkel is!

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok és önismeret (Education)

Magyarországi akkreditált képzések (Accredited Education, Hungary)

 • Wesley János Főiskola családkonzulens-családterapeuta szakirányú továbbképzés (MA) (John Wesley College -Family and Couples Counsellor MA)
 • Magyar Családterápiás Egyesület továbbképzései és szupervízió (Hungarian Family Therapy Association -continuing education and supervision)
 • EFT Alapítvány –Érzelem Fókuszú Terápia (EFT) externship, kiképző: Dr. Scott Woolley és Hold Me Tight (Ölelj át!) csoportvezető-képzés, kiképző: Dr. Török Szabolcs, Guba Imre (Emotion Focused Therapy Externship and Hold Me Tight practitioner)
 • Sématerápia pároknak, Nemzetközi Sématerápiás Egyesület, kiképző: Dr. Bálint Andrea (International Schema Therapy Institute Hungary -Schema Therapy with Couples)
 • Sématerápia a gyakorlatban, Magyar Családterápiás Egyesület, kiképző: Dr. Mathias Valente (Hungarian Family Therapy Association -Schema Therapy in Practice)
 • Napfogyatkozás Egyesület -Veszteség- és gyászcsoport-vezető képzés, oktatók: Singer Magdolna és Dr. Sarungi Emőke (Grief and loss counsellor)
 • Bodywork Nonduális Szemléletű Táncterápiás Egyesület, kiképző: Pecsenka Nóra
  250 órás szomato- és táncterápiás önismereti és módszertani csoport; 250 órás bodywork asszisztens képzés, csoportvezető-képzés, Szupervízor: Schweder József , Pecsenka Nóra (Non-dual Bodywork movement and dance therapy -Level 1 and 2 (500 hours) and supervision (100 hours)
 • Somatic Experincing Hungary –alapképzés, kiképző: Giselle Genillard (Somatic Experiencing -Core Skills practitioner training)
 • Magyar Pszichodráma Egyesület
  250 órás pszichodráma kiképző csoport, kiképzők: Dr. Daubner Eszter, Dr. Daubner Béla (Hungarian Psychodrama Association -250-hour psychodrama training)
 • Magyar Hipnózis Egyesület, 150 órás NLP, ericksoni hipnózis, KIP önismereti és módszertani csoport, kiképző: Dr. Biró Gyula (Hungarian Hypnotherapy Association -150-hour NLP, Ericksonian hypnotherapy, KIP training)
 • Családállítók Szövetsége
  Integratív szemléletű családállító és szervezetállító képzés (180h), kiképzők: Dr. Agócs Gabriella, Farkas Zita (Hungarian Family Constellation Alliance -180-hour Integrative Family- and Business Constellation training)
 • Integratív Pszichoterápiás Egyesület
  -pszichopatológia tanfolyam;
  -kognitív és viselkedésterápia tanfolyam, oktató: Dr. Daubner Béla (Integrative Psychotherapy Association –Psychopathology training and Cognitive Behaviour Therapy training)
 • OH kártya instruktor képzés, traumakártya képzés, oktatók: Németh Lóránd, Fodor Józsa (OH associative cards training, trauma cards training)
 • Szomatodráma -80 órás alapélmény, kiképző: Pataki Beáta (somatodrama 80-hour foundation course)

Külföldi akkreditált képzések és önismeret (International accredited education and trainings)

 • Glasgow Caledonian Egyetem -diplomás klinikai konzulens képzés (dipl. Clinical Counsellor, Glasgow Caledonian University, Institute of Counselling)
 • Intuitief Ondernemen -Nemzetközi, szisztemikus szervezetállítás továbbképzés, oktató: Martijn Meima (Systemic constellation continuing education)

Digitális szemináriumok, külföldi akkreditált módszerspecifikus képzések, mesterkurzusok (Digital seminars, accredited master classes and continuing education)

 • Komplex trauma specialista tréning I, II, oktató Janina Fisher, Ph.D. (Complex Trauma Treatment Specialist Level 1 and 2, Janina Fisher Ph.D.)
 • Mindfulness-alapú kognitív terápia és stressz-csökkentés (MBCT), Richard Sears, Ph.D. (Advanced Mindfulness-based Cognitive Therapy and Stress Reduction), Mindfulness-alapú stressz-csökkentés gyakorlatvezető-képzés, kiképző: John Kabat-Zinn (Mindfulness Based Stress Reduction practitioner)
 • Traumakezelés mesterkurzus, oktató: Dr. Bessel van der Kolk (Trauma Treatment Masterclass)
 • Komplex traumakezelés a Belső családrendszer modellben (Internal Family Systems), oktató: Dr. Richard Schwartz (Complex Trauma Treatment with Internal Family Systems)
 • Sounds True Organization -Peter Levine Somatic Experiencing, trauma terápia alapjai kurzus, oktató: Dr. Peter Levine (Somatic Experiencing and Trauma Treatment masterclass)
 • Együttérző vizsgálódás mesterkurzus oktató: Dr. Gabor Maté (Compassionate Inquiry Masterclass)
 • Érzelem fókuszú párterápia: kötődés-alapú intervenció krízisben lévő pároknál, oktató: Sue Johnson, Ph.D NLP Center (Emotion Focused Couples and Family Therapy –Attachment-based Intervention with Couples in Crisis)
 • Nemzetközileg akkreditált NLP képzés: NLP practicioner, master practitioner képzések
 • Relational Life Institute, RTL család- és párterápiás modell 1-2, kiképző: Dr. Terence Real (Relational Life Therapy for Couples and Families Level 1 and 2)
 • Mindsight Institute –Személyközi neurobiológia oktatóknak; Családok, gyermekek terápiája; Integrálás és fejlesztés kapcsolatainkban és a családrendszerben (Interpersonal Neurobiology Package for Educators; Families, Children and Therapy from the Inside Out; Presence, Integration and the Cultivation of Well-Being in Relationships and Family Systems), oktató Dr. Daniel Siegel
 • A hatákony párterápia 10 alaptétele, oktatók: Julie Schwartz Gottman, Ph.D., John Gottman, Ph.D. (Gottman Method -Effective Couples Therapy)
 • Transzformatív megközelítés a gyakorlati párterápiában, oktató Esther Perel, Ph.D. (Transformative Approaches in Couples Therapy)
 • Sématerápiás technikák, oktató: Wendy Behary (Advanced Schema Therapy Techniques)
 • Kognitív- és viselkedésterápia I, II, Beck Institute, oktatók: Aaron T. Beck, Judith S. Beck (Cognitive Behaviour Therapy Level 1 and 2)
 • The Virginia Satir Global Network (régen AVANTA) –Satir-folyamat alapjai I, II (Satir Process Fundamentals, Satir Process)
 • Dulwich Centre Foundation -Narratív terápia továbbképzés (Narrative Therapy)

Egyéb képzések

2011-12 Budapesti Műszaki Egyetem -Minőség menedzser másoddiplomás továbbképzés (Quality Management)

2002-2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet; Arisztotelész Egyetem Thessaloniki -posztgraduális képzés (English postgradual program)

1997-2002 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet; Arisztotelész Egyetem Thessaloniki -Angol nyelv és irodalom szak MA diploma, Amerika

Írjon nekünk, segítünk!

Írjon nekünk!

integrativ.itt@gmail.com

Levelezési címünk

Budapest, 1093, Lónyay utca 43.