Imagináció

Az imagináció fogalma az imago latin szóból származik, melynek jelentése: kép, hasonmás, látszat. Amikor szemünket becsukjuk, testünket ellazítjuk, képzeletünk sokszínű képi megjelenítésre képes. A folyamat során enyhén módosult, relaxált tudatállapotban képeket, szimbólumokat hívunk elő, melyek a személyiség belső tartalmaitól függően kiegészülnek például akusztikus (hallás), kinesztetikus (tapintás), olfaktorikus (szagok, illatok) és gusztatorikus (íz) minőségekkel.
A szimbolikus gondolkodáshoz folyamodni annyi, mint alámerítkezni a névtelen tudattalan világába és képek, szimbólumok köntösében felszínre hozni az érzéseket, vágyakat, indulatokat és elfojtott vagy még feltáratlan tudattalan tartalmakat. A szimbólum mindig sűrítmény, képi absztrakció, hasonló érzelmi jelentéseknek az „olyan, mint” és az „olyan, mintha” hasonlítási szálon történő analógiás szerkesztésű összevonása. Jelentésrétegeiben végtelen mélységek vannak, ezért minden szimbólum sokjelentésű. Az egyén szimbólumtára összekötő, kommunikációs hídként működik a tudattalan tapasztalatok és a tudatos, racionális fogalmi gondolkodás között.

Az imaginációs folyamat elemeit klinikai szakpszichológus dolgozza ki és felügyeli.

Az imaginációs folyamat hatásai:

• Belső beleegyezés, megengedő, elfogadó hozzáállás, nyugalom erősítése
• A testi-pszichés tartalmaink mélyebb megismerése
• Alapviszonyulásunk, életszemléletünk átgondolása, formálása
• A testi-pszichés egészség átértékelésének lehetősége
• Társ-és önismeret fokozódása
• Értékrendezés, jellemképzés
• Érzelmi reakcióink és viselkedésmintáink átdolgozása

“Aki azt mondja, hisz a jelekben, általában arra gondol, hogy a szimbólumokban hisz. A szimbólum látható dolog, de valami láthatatlant jelenít meg. Absztrakt értelemben használjuk. A galamb például madár, de egyben a béke szimbóluma is. A kézfogás pedig nem csupán egy mozdulat, hanem a jóindulat jele is. A szimbólumok képzettársítás útján jelenítenek meg valamit, és sokszor rejtvényt adnak fel: ki kell találnunk, mi az a bizonyos láthatatlan dolog, mert nem mindig egyértelmű.”

 

Cecelia Ahern

Írjon nekünk, segítünk!

Írjon nekünk!

integrativ.itt@gmail.com

Levelezési címünk

Budapest, 1093, Lónyay utca 43.