Érzelem fókuszú terápia -EFT- pároknak és családoknak

Az Érzelem fókuszú terápia -EFT- a 60-as években kibontakozó humanisztikus-élményközpontú terápiás megközelítések talaján alakult ki. Ezek közös célja az egyén szubjektív élményeinek átfogó megélése, az elnyomott érzések felszabadítása, az érzelmek felismerésének és kifejezésének megtanulása, nagyobb hozzáférés a személyes énhez, a társ iránti intimitás elmélyítése. Az élményközpontú terápia – így az EFT is – az aktuális, „itt és most” érzelmekre fókuszál. Az egyéb terápiákban hangsúlyos intellektuális belátás mellett a belső élmények átélését, tudatosítását és így átdolgozását szorgalmazza. Nagy hangsúlyt kap a biztonságos terápiás környezet, az erős terápiás szövetség, a meghitt, empatikus terapeuta-kliens kapcsolat, amelyben a terapeuta a szükséges önfeltárásig nyílt, bevonódott, semmiképpen sem neutrális szereplő, aki hiteles kommunikációjával segíti a kliensek hasonló megnyilatkozását.

Az Érzelem fókuszú terápia és a rendszerszemlélet

Az Érzelem fókuszú terápia fontos pillére a rendszerszemlélet, hiszen a párkapcsolati kontextust, a felek dinamikáját, adok-kapok magatartási láncolatait vizsgálja.  Mindkét félre úgy tekint, mint akik bizonyos értelemben létrehozzák a másik fél reakcióját, gyakran anélkül, hogy tudatában lennének. Az EFT nem a lineáris ok-okozati láncra összpontosít és kerüli a felek hibáztatását, hanem cirkulárisan figyeli a párkapcsolati mintázatokat, a kapcsolati interakciókat, ahogyan azok válaszként és viszontválaszként tartják fenn a kapcsolati egyensúlyt. 

Az Érzelem fókuszú terápia és a kötődéselmélet

Az iskola elméleti alapját egy harmadik irányzat teljesíti ki: John Bowlby brit pszichiáter, pszichológus kötődéselmélete, mely lényege, hogy minden emberi lény vele született szükséglete a kötődés egy biztonságot adó, érzelmileg reflektív személyhez. A kötődésben természetesen kulcsfontosságú az elsődleges gondozó (jellemzően anya) érzelmi elérhetősége, válaszkészsége. Bowlby, miután második világháborús özvegyek vizsgálatánál azt tapasztalta, hogy az elhagyott gyerekekéhez hasonló viselkedésmintákat mutatnak, meggyőződött arról, hogy nemcsak kisgyermekként van szükségünk a biztonságos kötődésre, hanem felnőtt kapcsolatainkban is. Az EFT megalkotója Susan Johnson, brit származású kanadai klinikus a kötődéselmélet felnőttkori kiterjesztésében fedezte fel a párkapcsolati problémák megoldásának új lehetőségét.

A felnőtt kötődés több ponton eltér a gyermek és szülője között fennálló kötődéstől, hiszen az egészséges felnőtt kötődés:

 1. szimmetrikus, kölcsönös;
 2. szexuális töltetű; illetve
 3. felidézhető, ezáltal a partner távollétében is ideiglenesen biztonságot képes adni.

Tények a kötődésről:

 • A kötődés az agyunkba van huzalozva
 • A közelség oxitocint termel és csökkenti a kortizol stresszhormont
 • Az érzelmi kötődést az agy biztonságként kódolja, az érzelmi elszakítottságot, magányt pedig veszélyként
 • A legalapvetőbb emberi szükséglet a biztonságos kötődés

Legsúlyosabb kapcsolati konfliktusaink az EFT szerint:

 • mindig az érzelmi kapcsolat sérülésével állnak kapcsolatban
 • a mód, ahogyan pánikszerűen a megszakadt kötődést próbáljuk helyreállítani, félelmet ébreszthet társunkban és súlyosbíthatja a kapcsolati sérülést; így kerülünk támadó vagy menekülő mintázatba

Páros gyakorlat: érzelmi válaszkészséget felmérő kérdőív

Ön elérhetőnek érzi társát?

 1. Könnyen magamra tudom vonni társam figyelmét
 2. Könnyű a társamhoz érzelmileg kapcsolódni
 3. A társam kimutatja, hogy én vagyok számára az első
 4. Nem érzem magam magányosnak vagy kirekesztve ebben a kapcsolatban
 5. A legmélyebb érzéseimet is megoszthatom a társammal. Meg fog hallgatni.

Ön válaszkésznek érzi a társát?

 1. Ha kapcsolatra vagy vigasztalásra van szükségem, a társam mindig ott van mellettem
 2. A társam reagál a jelzéseimre, ha szükségem van a közelségére
 3. Úgy érzem, számíthatok a társam támogatására, amikor feszült vagy bizonytalan vagyok
 4. Még veszekedés vagy nézeteltérés esetén is tudom, hogy fontos vagyok a társamnak, és meg fogjuk találni a módját, hogy újra közeledjünk egymáshoz
 5. Ha megerősítésre van szüksége abban, hogy fontos vagyok a társamnak, megkapom tőle

Érzelmileg pozitívan vonódnak be egymás életébe?

 1. Jó érzés a társam közelében lenni és tudni, hogy bízhatok benne
 2. Szinte minden bizalmas dologba beavathatom a társam
 3. Biztos vagyok abban, hogy kapcsolatban vagyunk akkor is, amikor távol vagyunk egymástól
 4. Tudom, hogy a társam törődik az örömeimmel, fájdalmaimmal és félelmeimmel
 5. Kellően biztonságban érzem magam ahhoz, hogy akr érzelmi kockázatot is vállaljak a társammal

7x igen= jó úton vannak a biztonságos kapcsolat felé

Kevesebb, mint 7 igen= dolgozni kell a kapcsolat megerősítésén

Felhasznált irodalom: Sue Johnson. Ölelj át! c. könyve és munkafüzete

Párkapcsolati témában egyéb cikkeinket ITT olvashatják! Párokkal végzett munkánk során hatékony segítség a családrendszer-feltárás, melynek részleteiről ITT olvashatnak!

Amennyiben úgy érzik, segítségre van szükségük vagy kérdésük merül fel az olvasottakkal kapcsolatosan, keressenek bizalommal! Kálmán Mónika