Családfelállítás: titok és tabu a családállítás terében 

Tabu: a szó eredete polinéz, azonban elsőként Angliában terjedt el, amikor James Cook kapitány felfedezte Tonga szigetét, 1711-ben. Jelentése: szent, tiltott.

A tabu a társadalom kódrendszerének azon részét jelöli, amely explicit vagy implicit módon, térben és időben, individuálisan vagy kollektíven, vagy valamilyen kommunikációs stratégián keresztül érzékelteti a nemkívánatos viselkedésmódokat, cselekedeteket, verbális és vizuális tartalmakat és formákat. A tabu nem egyenlő a direkt tiltással, hiszen a tiltás pontos és nyílt meghatározást igényel, megszegése meghatározott következményeket vonhat maga után, tudható, hogy milyen szankciók követik, milyen cselekvő, morális vagy büntető velejárói vannak. A mai tabuk működésében és kialakulásában is meghatározó szerepe van a félelemnek. A félelem forrása viszont nem a rettegés egy mágia-alapú vagy elvont világ szellemeinek tetteitől, hanem a másik ember vagy közösség meg- és elítélése, amelynek a kirekesztés lehet a büntetése.

Családfelállítás: a tabu mintázata a térben

A családfelállítás során sokszor találkozunk olyan generációkon átívelő, azaz transzgenerációs mintával, amikor a tabunak köszönhető kirekesztés során a törzshöz, csoporthoz, családhoz való odatartozás veszélybe kerül, ha valaki az ősök közül tabut sértő cselekedetet hajtott végre. A tabu köré csoportosuló témák a családállításban például: morálisan elítélhető cselekedet (lopás, csalás, erőszak, tettes-áldozat dinamika); háborús vétkek; üldöztetés; kilakoltatásban való tettesség, stb.

A családállítás során a tabu gyakran úgy mutatja meg magát, hogy a családállításban jelen lévő képviselők jelzik, hogy nehézséget okoz számukra egy másik képviselőre ránézni; erős szégyenérzet és bűntudat jelenik meg a térben, amelyet többen visszajeleznek; egy bizonyos képviselőt kilöknének a térből, vagy erős émelygés testérzetéről számolnak be, stb.

A családfelállításról honlapunkon még olvashat: http://integrativterapiaster.hu/csaladallitas-es-rendszerszemleletu-csaladterapia-boszormenyi-nagy-ivan-bert-hellinger/http://integrativterapiaster.hu/tag/csaladallitas/; Érdekes könyv a családi lojalitás és destruktív jogosultság témában:Ivan Boszormenyi-Nagy: Láthatatlan lojalitások című műve: https://animula.hu/konyv/lathatatlan-lojalitasok

Családállítás: a tabu feldolgozása

A nyelv számos lehetőséget, eszközt kínál arra, hogy a kényes témák is kezelhetők legyenek, kommunikálhassunk róluk a vélt vagy valós, szubjektív vagy objektív konvenciók megsértése nélkül. Választható a tabusítás eszközéül a csönd, a beszélgetés végleges félbeszakítása; a térbeli távolságtartás, vagy az elterelés, elfedés, eufemizmus, kikerülés, átnevezés.

A Hellinger módszer segítségével a tabu hatása és az egyén problémáinak, kihívásainak generációkon átívelő, azaz transzgenerációs okai, rejtett működési mintái, az egyénre gyakorolt hatásai is láthatóvá válnak. A családfelállítás során felsejlő tabu létének elfogadásával, a családrendszerre történő hatásának megismerésével átnevezzük, átkeretezzük és “megbékítjük” a tabu minőségét. A tabu leple alá vont családtagokat, akik esetlegesen morálisan elítélhető cselekedetet hajtottak végre, szimbolikusan és tudatosan visszavesszük a családba, hiszen a családhoz mindenki odatartozik, aki oda született. Hellinger ezt a hely törvényének hívja, melyről bővebben honlapunkon írunk: http://integrativterapiaster.hu/a-hely-torvenye-a-csaladallitasban/;

A titkoknak két fajtája van. A száj és a szív titkai. A legtöbb titok a száj titka. Pletykák és suttogva szellőztetett,
jelentéktelen botrányok. Ezek a titkok arra vágynak, hogy rászabadulhassanak a világra. A száj titkai olyanok, mint a kavics a cipőnkben. Először alig vesszük észre. Aztán egyre idegesítőbb, elviselhetetlenebb. A száj titkai annál nagyobbra nőnek, minél tovább magunkban tartjuk őket, addig dagadnak, amíg a szájunkat feszegetik. Azért küzdenek, hogy kiszabadulhassanak. A szív titkai mások. Bizalmasak, fájdalmasak és mindenáron el akarjuk rejteni őket a világ elől. Nem püffednek fel, nem feszegetik a szájat. A szívben élnek, és minél tovább élnek ott, annál nehezebbé válnak. (…)
-Patrick James Rothfuss-

Titok

A titok szó eredete: ´tilt, tilos, tilalom, tiloszik szókkal egy eredetű, melyekkel alapfogalomban megegyezik, amennyiben a titok, akár a tilalom, valamit mások elől elzár, eltávolít, eltilt. Eredet [tilt < ómagyartilt < ősmagyartilut, tilta (tilt) < dravidataltal, tattal (tiltás) < tal (akadályoz, megállít); ´Ezen alapfogalommal egyezik a latin secretum a secernere-tól.

Emberek vagyunk. Titkolózó faj, azonban ki tudjuk ezt nőni, méghozzá úgy, ha beszélünk róla,  vagy akár olvasunk és írunk róla. Minden családnak vannak titkai, amelyek akár generációkon keresztül negatív módon befolyásolhatják az életünket. A közös családi titok az összetartozás érzését is erősítheti, de lehet bűntudat, szégyen, illetve hatalom forrása is. A rendszerszemléletű családterápiában és a családállítás során a tabuval és titokkal mint megbetegítő, tünetképző tényezővel találkozunk.

Evan Imber-Black szerint a titok lehet édes -terhesség, titkos remények és álmok; lényegi –személyiségformáló élményekhez kötött –első nagy szerelem; mérgező -elődeink hatása nyomán negatív megküzdés-módok, tettek, melyek a jelenben csökkentik az életenergiát és önbecsülést, sors-terhet jelentenek – (pl. házasságtörésből fogant gyermek); veszélyes -az életre nézve: nemi erőszak, szerabúzus, öngyilkosság, tettes dinamika (háború), stb.

Családfelállítás: a titok mintázata és feldolgozása a térben

A családfelállítás során, tapasztalati úton érzékeljük, hogy a családi titok tünetei lehetnek: depresszió; öngyilkossági késztetés; rák vagy más pszichoszomatikus tünet; átható bűntudat érzés; túlélő bűntudata; önszabotálás, stb. Számos alkalommal tapasztaljuk a családfelállítás során azt is, hogy a fenti tünetek a titokba burkolt, elhallgatott családtag leszármazottjánál megjelennek, és az életet nehezítő vagy veszélyeztető kórtünetté válnak.

Fontos itt azonban megjegyeznünk, hogy a családállítás nem helyettesíti a pszichoterápiát vagy egyéb orvosi ellátást!

Hellinger megfigyelése szerint “vannak olyan családi titkok, amelyeket óvni kell. Ezek nem tartoznak a gyerekekre. Abból, ami a szülők intim kapcsolatára vonatkozik vagy a szülők egy vétkével áll kapcsolatban, semmi sem tartozik a gyerekekre. …és ha [a gyerekek] rájöttek valamire, mit mondanak: Talán megkérdezik a szüleiket: mit tettetek? Ekkor ők játsszák a nagyok szerepét, mintha joguk lenne erre.” A családfelállítás során ezeket a titkokat tehát körültekintően és tisztelettel fedjük fel, jelenlétüket elfogadjuk, és ez a hozzáállás hoz változást a családállítást kérőnek. 

A titkok másik kategóriája Hellinger szerint: ´vannak olyan családi titkok, amelyeknek felszínre kell kerülniük: ha például vannak olyan személyek, akik a családhoz tartoznak, de nem tisztelik, nem ismerik el őket, vagy elfelejtkeznek róluk, például a korán meghalt testvérek. Ezt szabad tudnia a gyermeknek, sőt, tudnia is kell.” (A forrás nem kérdi, merre visz az útja)

Csoporttitokkal dolgozunk, így a családállítás résztvevőiről és támájáról senkivel nem osztható meg információ. 

További szolgáltatásaink a témában: családrendszer feltárás integratív módszerekkel egyéneknek, pároknak:  http://integrativterapiaster.hu/csaladrendszer-feltaras/; Csoportmódszerek a témábanhttp://integrativterapiaster.hu/csoportoknak/Tematikus csoportok, ahol használjuk a családállításthttp://integrativterapiaster.hu/tematikus-csoportok/

Felhasznált forrás: Rajkó A. [2015]: A normasértő öltözködés szuggesztív kommunikációs hatása. In: Dúll Andrea-Varga Kata (szerk.): Szuggesztív környezeti kommunikáció. L’Harmattan, Budapest. –pp. 212-229; Szvetelszky Zs. [2017]: Rejtett szervezetek. A munkahelyi titok dinamikája. Typotex, Budapest; Evan Imber Black: The Secret Life of Families; Bert Hellinger: A forrás nem kérdi, merre visz az útja

Amennyiben segítségre van szüksége vagy családállításra jelentkezne, keressen bizalommal! http://integrativterapiaster.hu/kapcsolat/

Tisztelettel: Kálmán Mónika