Mi nyomtalanul eltűnt kint: belénk-szökve rendezkedni kezd. -Fodor Ákos-

A családállítás lényege

A családállítás, más néven családfelállítás vagy Hellinger terápia olyan rendszerszemléletű, diagnosztikus, több országban terápiás eszközként elfogadott módszer. A családállítás lényege, hogy megmutatja az egyén, a család, a törzs, a csoport vagy akár szervezet esetleges rendszerszintű, akár 5-7 generációra visszavezethető elakadásait. A generációkon átívelő, azaz transzgenerációs szemlélet a kontextuális családterápiában is ismert, vizsgálata Böszörményi-Nagy Iván munkásságához köthető.

Amikor a családrendszert vizsgáljuk, családállítást végzünk, amikor szervezetet, vállalkozást tárunk fel, akkor szervezetállításról beszélünk. A családállítás módszert Magyarországon Bert Hellinger német lelkész és pszichoterapeuta révén ismerjük leginkább, ezért sokan az ő neve alapján Hellinger-terápia vagy Hellinger-módszer elnevezéssel is illetik ezt a semmihez nem fogható eljárást.

A családállítás során a nehézségek, problémák mögött rejlő ősök, családtagok és a hozzájuk kapcsolható általában nehéz sorsok, tettek köthetők, amelyek a családállítás terében sajátos, egyedi mintázatban rajzolódnak ki. Több száz megtapasztalt családállítás után is meglepő számomra, hogy nincsen egyforma állítás. 

A  családfelállítás során felsejlő mintázat olyan sorsazonosulást, pszichés gócpontot mutat meg, ami a családállítást kérő számára feltárja, hol és melyik családtagnál keletkezett a nehézség és az hogyan hat az ő jelenlegi életére. A transzgenerációs hatás ismétlési kényszerként jelentkezik leginkább, amikor is az egyén felismeri, hogy már megint ugyanabban a nehéz helyzetben találja magát. Ez az oldási kép, ennek elfogadása, láttatása, megtapasztalása és átkeretezése hoz enyhülést a jelen generációk számára, és ez a családállítás lényege, célja, értelme.

A családállítás törvényei

A családállítás tapasztalati, az átélést segítő, az itt és most technikák körébe sorolható módszer, mely a következő törvényszerűségeket alaptételként ismeri el: létezik a hely törvénye, az odatartozás törvénye és a kiegyenlítődés törvénye.

A hely törvénye szerint minden családtagnak megvan a helye és a saját helyén jogai és kötelezettségei vannak. Ez a törvény hat horizontálisan, tehát számít, hogy ki milyen sorrendben születik a családba, és hat függőlegesen: szüleink után jövünk a rendben, és a mi gyerekeink utánunk. Amennyiben egy családtag a helyéről elmozdul, például mert a gyermek a szülői rendszer szintjére emelkedik (a szülő szülője lesz, azaz parentifikálódik), a rendszerben az egyensúly borul, és ennek hatását mindenki érzékeli, mert a rendszer kompenzál és igazít.

Az odatartozás joga értelmében a teljes családrendszer minden tagja jogot formálhat arra, hogy a többiek egész lényében elismerjék őt mint a családhoz tartozót. Ez a jog sérülhet, amikor valakinek az emléke annyira fájdalmas vagy szégyenletes, hogy létezését elhallgatják vagy szimbolikusan kitörlik. A családállítás során a családi narratívában és így az állítási mezőben érzékelhető fehér foltok a családból kitolt családtagokat jelölik. A családállítás lényegi eleme tehát az agyonhallgatott családtagok tudatos visszafogadása a lélek szintjén.

A kiegyenlítődés törvénye rávilágít, hogy a családi lelkiismeret egy olyan tudattalan csoport dinamika, mely szerint ha valamely családtagnak nehéz sors jut, akkor egy másik családtag azonosul vele és életében, viselkedésében segít neki elhordozni a nehézséget. Gyakori, hogy az azonosult családtag azt érzi, inkább ő szenvedjen, mint a családtagjai, és saját életét elszabotálja, megbéklyózza a családtag iránti elemi hűségből. Ez a jóvátételi lojalitás generációkon át ívelhet és kihatással bírhat 5-7 generáció életére.

törvények a családi rendszerben a rendet tartják fel, amennyiben a rend bárhol sérül, akkor káosz, rendetlenség keletkezik, ami transzgenerációs elakadásokat eredményezhet.  A családállítás folyamatának lényege tehát a rend helyreállítása, ami nem jelenti a családi történet semmissé tételét, eltagadását, megváltoztatását, hanem éppen a tudatosításról, a szembenézésről szól.

A családfelállításról honlapunkon még olvashat: http://integrativterapiaster.hu/csaladallitas-es-rendszerszemleletu-csaladterapia-boszormenyi-nagy-ivan-bert-hellinger/http://integrativterapiaster.hu/tag/csaladallitas/;

Csoporttitokkal dolgozunk, így a családállítás résztvevőiről és témájukról senkivel nem osztható meg információ. 

További szolgáltatásaink a témában: családrendszer feltárás integratív módszerekkel egyéneknek, pároknak:  http://integrativterapiaster.hu/csaladrendszer-feltaras/; Csoportmódszerek a témábanhttp://integrativterapiaster.hu/csoportoknak/Tematikus csoportok, ahol használjuk a családállításthttp://integrativterapiaster.hu/tematikus-csoportok/

Amennyiben segítségre van szüksége vagy családállításra jelentkezne, keressen bizalommal! http://integrativterapiaster.hu/kapcsolat/

Tisztelettel: Kálmán Mónika