Adatkezelési tájékoztató

ITT – Integratív Terápiás Tér

Adatok tárolása, adatok biztonsága és -tárolása

A jelen adatvédelmi nyilatkozat az Integratív Terápiás Tér (Székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 43., a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetető www.integrativterapiaster.hu oldalon elérhető adásvételi szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik. A felhasználók személyiségi jogainak bizalmas kezelése nagyon fontos számunkra, ezért az Integratív Terápiás Tér nem adja át az adatokat külső személyeknek vagy szervezeteknek.

Általános szerződési feltételek

Kálmán Mónika, az Integratív Terápiás Tér üzemeltetője (a továbbiakban: „Szolgáltató”) Általános Szolgáltatási Feltételei és Adatkezelési Tájékoztatója (a továbbiakban: „ÁSZF”)

1. A jelen ÁSZF szabályozza a Szolgáltató által ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások főbb kereteit, amely szolgáltatások igénybevételével az ügyféljelen ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi és elfogadja.

2. A Szolgáltató nem orvos és nem pszichoterapeuta, az általa nyújtott szolgáltatások pedig különösen nem minősülnek

a) az orvosi gyakorlat,
b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy
c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenységnek, a Szolgáltató nem gyógyít és nem diagnosztizál.

3. Az ügyfél Szolgáltatóval való együttműködése egy partneri folyamat amelynek célja, hogy az ügyfelet az általa egyoldalúan – illetve a Szolgáltatóval való egyeztetés során a Szolgáltatóval közösen – meghatározott célok elérésében támogassa többekközött azáltal, hogy az ügyfél a lehető legtöbbet hozza ki önmagából, így életét egyre hitelesebben, önazonosabban alakíthassa, és egyre inkább saját értékrendjével és világképével azonos életet és környezetet alakíthasson ki.

4. A Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok értelmében a Szolgáltató pszichés zavart vagy bármely egyéb betegséget nem kezelhet. Az ügyfél a Szolgáltatót pszichés zavar vagy bármely egyéb betegség kezelése céljából nem keresheti meg. Szolgáltató olyan ügyfelek esetében, ahol pszichés zavar vagy betegség áll fenn, ügyfelet továbbküldi kollégája felé, aki klinikai szakpszichológus, és jogosult diagnózist felállítani, illetve pszichoterápiás kezelést nyújtani. Szolgáltató kizárólag egészséges emberekkel dolgozik és dolgozhat.

5. A Szolgáltatónak nem feladata vizsgálni vagy megítélni az ügyfél pszichés illetve egészségi állapotát, és az ügyfél ilyen állapotának szakember általi kezeléséért illetve annak elmaradásáért a Szolgáltató nem felelős. Szolgáltató együttműködő partnerei munkájáért nem felelős.

6. A Szolgáltató az ügyfél nevét és az ügyfél által a Szolgáltatónak átadott elérhetőségét az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, és azt követőentovábbi 5 évig kezeli és megőrzi az ügyféllel létrejött szerződésének teljesítése és a Szolgáltató azon jogos
érdekének érvényesítése céljából, hogy bármely esetleges hatósági eljárás esetén a Szolgáltató az ügyfélkapcsolat fennálltát és kereteit bizonyítani tudja.

Jelen ÁSZF 2020. január 1-én lép hatályba, és azt a Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani és a módosítást az érintettekel akár jelen honlapon történő közzététel útján, akár más megfelelő módon közölni.

 

Írjon nekünk, segítünk!

 

 

Írjon nekünk!

integrativ.itt@gmail.com

Levelezési címünk

Budapest, 1093, Lónyay utca 43.